Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Συντονισμένες παρεμβάσεις για την διαμόρφωση του νέου προγράμματος «εξοικονόμηση κατ' οίκον»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Συντονισμένες παρεμβάσεις για την διαμόρφωση του νέου προγράμματος «εξοικονόμηση κατ' οίκον»
    **ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ :Που βρισκόμαστε τελικά?Ξέρει κανείς?- Προκήρυξη, επαναπροπροκήρυξη με διορθώσεις- βελτιώσεις, ανακοινώσεις-διαβεβαιώσεις  για εξασφάλιση κονδυλίων, τον άλλο μήνα,από Σεπτέμβριο,από Νοέμβριο κλπ,ακούμε και διαβάζουμε, αλλά δεν βλέπουμε,όλο το 2016,ως τώρα, για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης κατοικιών το γνωστό "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον"
   -Βρήκαμε και δημοσιεύσουμε ένα χρήσιμο σχετικό άρθρο για το τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε.
    Εκείνο που  γίνεται σαφές ,είναι ότι πέραν των όποιων διορθωτικών παρεμβάσεων στην δομή του Προγράμματος, εκκρεμεί η Αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ(Κανονονισμός Ενεργ.Απόδοσης Κτιρίων) που είναι δέσμευση για επαναχρηματοδότηση από οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
    Ετσι δεν αναμένεται καμιά προκήρυξη,παρά αρχές του 2017,άρα,απότι φαίνεται , από άνοιξη......
 
Το σχετικό Αρθρο για την πορεία του "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" από b2green.gr
 
      Η προκήρυξη του νέου προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, στο οποίο στηρίζονται ουσιαστικά σχεδόν όλες οι ελπίδες για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των συναφών επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην οικοδομή, φαίνεται ότι μπαίνει πλέον στον δρόμο του...
     Ο ΣΕΚΑ(Σύνδ Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου) μέχρι σήμερα έχει κάνει για το θέμα αυτό άπειρες συναντήσεις με τους αρμόδιους του Υπουργείου Ενέργειας, έχει συμβουλευτικό ρόλο στον σχεδιασμό του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» και έχει συμβάλλει με τις θέσεις του, στην προστασία του υλικού μας και στην προώθησή του.
     Η τελευταία μας συνάντηση, έγινε στις αρχές Οκτωβρίου με τον κ. Δημήτρη Αθανασίου, που είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής και είναι το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει καλύτερα από όλους το πρόγραμμα, μιας και είναι από τον αρχικό σχεδιασμό του στην ομάδα που το διαχειρίζεται, το μελετά και το διορθώνει.
    Τα φλέγοντα θέματα που εμείς του θέσαμε ήταν:
 • Η απαιτούμενη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ
 • Η καθυστέρηση του ορισμού του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο ακόμη και κονδύλια από το ΕΣΠΑ
 • Η καθυστέρηση της εφαρμογής της ετήσιας αναβάθμισης του 3% των δημόσιων κτιρίων που είναι υποχρέωση της χώρας βάσει και του αρχικά αναφερθέντος ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
 • Η καθυστέρηση έναρξης του νέου «εξοικονομώ κατ' οίκον»
      Εδώ, ως παρένθεση, θα ήθελα να προσθέσω ότι η άστοχες ανακοινώσεις περί έναρξης του νέου προγράμματος, χωρίς αυτό να υφίσταται και με τόσες αναβολές, δημιούργησε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην αγορά και ανέστειλε οποιαδήποτε εργασία είχε προγραμματιστεί, «παγώνοντας» την ήδη νωθρή αγορά και φέρνοντας σε απόγνωση επιχειρήσεις του κλάδου και γενικότερα τα εμπλεκόμενα συναφή επαγγέλματα της οικοδομής, Ο ΣΕΚΑ εντοπίζοντας έγκαιρα το πρόβλημα, επικοινώνησε όπου και με όποιον ήταν απαραίτητο προκειμένου να μην γίνονται τέτοιες είδους ασαφείς ανακοινώσεις που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
    Οι απαντήσεις για τα παραπάνω που πήραμε ήταν οι ακόλουθες:
 • Ως τα τέλη του έτους θα είναι έτοιμο το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναμόρφωση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΝZEB). Όπως επισήμανε, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυτή την περίοδο εξετάζει τον ανασχεδιασμό του ΚΕΝΑΚ με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο από πλευράς κόστους.
 • Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019.
 • Επίσης, μέσα στο επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν οι προσκλήσεις για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης να ανακαινίζεται ετησίως το 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων κτιρίων του Δημοσίου.
 • Σημειώνεται ότι μετά την ένταξη επιπλέον 5.046 νοικοκυριών στο υφιστάμενο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», από τις 22 Αυγούστου οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν αρχίσει την επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 • Οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες αιτήσεις δικαιούχων.
 • Το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, επισημαίνω ότι σε αναμονή υπαγωγής είναι 35000 αιτήσεις .
 • Όπως μας τόνισε εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ ο κ. Αθανασίου, στο νέο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» οι προσπάθειες όλες εστιάζουν στο να είναι πιο εύχρηστο από το υφιστάμενο. Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται στις αρχές του 2017, ενώ μερικά βασικά στοιχεία του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω στοιχεία:
 • Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) θα συνεχίσει να έχει σημαντική εμπλοκή
 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία αναμένεται να αυξηθεί από 15.000 σε 25.000 ευρώ
 • Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων
 • Η δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά κάποιος θα μπορεί να λάβει μόνο επιχορήγηση και να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό των δαπανών
 • Οι κατηγορίες επιδότησης και τα αντίστοιχα κίνητρα αναμένεται να είναι κλιμακωτά, αλλά περισσότερα, ώστε να επιτρέπει και σε μεσαίες εισοδηματικά οικογένειες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
 • Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης δεν θα υπερβαίνει το 70%.
 • Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει ως βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προστίθεται ωστόσο και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακές επιθεωρήσεις
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:
 • Κέλυφος, που θα περιλαμβάνει επεμβάσεις όπως θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, κουφώματα, υαλοπίνακες.
 • Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία που θα περιλαμβάνει επεμβάσεις όπως κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, Φ/Β συστήματα (για αυτοκατανάλωση), ηλιοθερμικά συστήματα.
    Τα επιλέξιμα προϊόντα για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν και αναλυθούν περαιτέρω, ώστε να αντανακλούν καλύτερα την αγορά και να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο.
     Το χρηματοδοτικό σχήμα του νέου προγράμματος προέρχεται από 292 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων (248 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επανεκκίνηση και 44 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), ενώ οι τράπεζες αναμένεται να συνδράμουν επίσης με επιπρόσθετα ποσά 130 εκατ. ευρώ.
      Η περιφερειακή κατανομή των κονδυλίων θα γίνει πλέον με δικαιότερο τρόπο, καθώς τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αφορούν το πλήθος των κατοικούμενων κατοικιών, τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών και το κατά κεφαλήν εισόδημα ανά περιφέρεια.
Κωνσταντίνος Διαμαντής
Πρόεδρος
ΣΕΚΑ        Πηγή Αρθρου:b2green.gr

ΟΙΚΟΔΟΜΗ:Μείωση 95% στις επενδύσεις σε κατοικίες από 2007-2016

ΟΙΚΟΔΟΜΗ:Μείωση 95%
στις επενδύσεις σε κατοικίες 
από 2007-2016
**ΣXΟΛΙΟ ΜΑΣ-Με αφορμή σχετικό άρθρο για την Οικοδομή:Η εικόνα ακινησίας στον Οικοδομικό Κλάδο,έκδηλη πλέον γύρω μας πανελλαδικά,με τις σωρευτικές συνέπειες ανεργίας εργαζομένων στην Οικοδομή,την πάλαι ποτέ "ατμομηχανή" της Ανάπτυξης,μόνο "μελαγχολικές σκέψεις" γεννά, σε ένα "μελαγχολικό τοπίο στην ομίχλη της οικονομικής δυσπραγίας", αλλά δεν φαίνεται να αφυπνίζει αρμοδίους ,που... "αφιονισμένοι" στο "κυνήγι της μηνιαίας δόσης",δείχνουν πλήρη αδράνεια και αδιαφορία,όταν δεν παίρνουν επαχθέστερα μέτρα....Είδομεν,..."Ελπίς γάρ η βόσκουσα πολλούς των βροτών",κατά τους αρχαίους μας  ή  κατά τον Απ.Παύλο "...Ότι επ'έλπίδι οφείλει ο αροτριών αροτριάν"-(..αν και παρ'ημίν, η ευαγγελισθείσα πολιτικά προς έλευση Ελπίδα, ακόμη αναζητείται).....
 
Το Αρθρο από Michanikos.gr
 
     Δύο στα τρία ευρώ του κύκλου εργασιών στις υποδομές, χάθηκε από το 2008 μέχρι το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ με αφορμή την πραγματοποίηση της 64ης Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), που φιλοξενείται στην Αθήνα.

     Οπως τονίζουν οι μηχανικοί, παρατηρείται 62,5% υποχώρηση του κύκλου εργασιών από το 2008 έως το 2013, ενώ οι επενδύσεις σε υποδομές συρρικνώθηκαν από 3,7% του ΑΕΠ το 2006 σε 1,1% το 2015.
    Επίσης, οι επενδύσεις στην κατασκευή κατοικίας στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν κατά 95% το διάστημα από το 2007 έως το 2016, αποτελώντας τη χειρότερη περίπτωση στην Ευρώπη των 28 και φυσικά μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

   Όπως υπογραμμίζεται, «η κατάσταση αυτή επηρεάζεται άμεσα από τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς συμφωνίες της χώρας μας». Το ΤΕΕ επισημαίνει ότι η έξοδος από την κρίση στον κατασκευαστικό τομέα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον γενικότερο οικονομικό προσανατολισμό.

   Το Επιμελητήριο, όπως έκανε γνωστό, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, πρόκειται να αναζητήσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διαφαίνονται για την ανάκαμψη του κλάδου, που αυτήν τη στιγμή πανευρωπαϊκά είναι σε ύφεση, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και στην Ελλάδα βρίσκεται σε κατάρρευση.
      Επιπλέον, αναμένεται να εξετάσει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και ειδικά για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι δραστικότερα από αυτά που πρέπει να ληφθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Πηγή Αρθρου:Michanikos.gr
========================================================================
***βλ.κ Σχετικό ¨αρθρο.20.10.2016.. ΤτΕ: «Γκρεμίστηκε» η κτηματαγορά-Το 41,4% της αξίας τους έχουν χάσει τα διαμερίσματα στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2016, ενώ τα επαγγελματικά ακίνητα έχουν απωλέσει σχεδόν το 30% της αξίας που είχαν το 2010.......
========================================================================

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Πρόταση ΣΕΦ για ένταξη φωτοβολταϊκών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Πρόταση ΣΕΦ για ένταξη φωτοβολταϊκών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 
    Την ένταξη των φωτοβολταϊκών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και στις σχετικές ρυθμίσεις περί συμψηφισμού έργων εξοικονόμησης με πρόστιμα αυθαιρέτων ζήτησε ο ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών) με σημερινή επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης.
 
    Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» οι επιλέξιμες δαπάνες περιελάμβαναν μέχρι τώρα τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Αφορούσαν λοιπόν έμμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν τα απαιτούμενα ποσά πρωτογενούς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού (μάλιστα στα σπίτια δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός στην τελική ενεργειακή κατανάλωση).
 
    Όπως τονίζει ο ΣΕΦ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αν και αποτελεί άμεση παρέμβαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβανόταν στις επιλέξιμες δαπάνες. Ειδικά στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η εξοικονόμηση ενέργειας και τα εν γένει οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι προφανή και αναμφισβήτητα.
    Προτείνεται λοιπόν η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.
 
Παράλληλα, ο ΣΕΦ υποστηρίζει τα εξής στην επιστολή του:
 
   Πέραν αυτού, βάσει της Υ.Α. υπ’αρ.οικ.42554 (ΦΕΚ 2440Β΄/15-09-2014) καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτηρίων προ του έτους 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).
 
     Βάσει αυτής της Υ.Α. ο συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 50% ειδικού προστίμου (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή έστω εφόσον εξοικονομείται πρωτογενής ενέργεια μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (ίδιο κριτήριο ένταξης όπως και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»). Οι επιλέξιμες δαπάνες και το κόστος που δικαιολογείται ανά παρέμβαση καθορίζονται και πάλι από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 
     Είναι χαρακτηριστική η διάθεση ιδιοκτητών ακινήτων να καταβάλλουν τα ποσά –εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα- προκειμένου να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης παρά στην καταβολή των δόσεων του ειδικού προστίμου. Ειδικά σε περιπτώσεις κτηρίων τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες) όπου οι υπερβάσεις είναι συνήθως μεγάλες και το ειδικό πρόστιμο αντίστοιχα υψηλό, υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 
     Προτείνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.
 
     Τέλος η επιπλέον μοριοδότηση ως προσφορά κίνητρου για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια που εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί ειδικά στο πλαίσιο του net metering, καθότι υπό αυτή τη μορφή αποτελεί πραγματική περιβαλλοντική δράση.
Πηγή:helapco.gr

ΕΣΠΑ-Ενημέρωση: 46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 2014-2020

ΕΣΠΑ-Ενημέρωση: 46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 2014-2020    
    Εκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων οι Περιφέρειες καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
      Στην πρώτη φάση κατανομής, 46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Προγράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (ΠΑΑ) 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
    Να σημειωθεί ότι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη, στην τελική κατανομή του ποσού εκχώρησης για τη Δυτική Μακεδονία, λήφθηκε υπόψη η στρέβλωση που δημιουργείται στο περιφερειακά παραγόμενο ΑΕΠ, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ, αλλά και η ολοένα αυξανόμενη σημασία του αγροτικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία.
     Η πρώτη φάση της κατανομής για τη Δυτική Μακεδονία, αφορά στις παρακάτω παρεμβάσεις:
 •  23,4 εκ. στο υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης).
 •  12 εκ. στο υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς. Η έκδοση της συγκεκριμένης πρόσκλησης βρίσκεται επί του πιεστηρίου.
 •  2,1 εκ. στις δράσεις 4.3.3: Δασική οδοποιία
 •  2 εκ. στις δράσεις 4.3.4: Αγροτική οδοποιία
 •  3,1 εκ. στο υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, αφορά σε παροχή υπηρεσιών και μικροεμπορικές δραστηριότητες.
 •  1,7 εκ. στο υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων.
Η δεύτερη φάση ύψους θα περιλαμβάνει:
 • Τους πόρους του Μέτρου 19: LEADER/CLLD (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013) που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των τοπικών προγραμμάτων.
 • Πόρους του Υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 € και με χωροθέτηση εκτός των περιοχών LEADER (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013).
 • Πόρους των δράσεων 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. € και 4.3.2: Αναδασμοί (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)
Κατανομή ανά Περιφέρεια Περιφέρεια Κατανομή (σε εκ €)
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 74,9
Κεντρική Μακεδονία 143,1
Δυτική Μακεδονία 46,6
Θεσσαλία 81,8
Ήπειρος 43,8
Ιόνια Νησιά 22,0
Δυτική Ελλάδα 76,3
Στερεά Ελλάδα 66,6
Πελοπόννησος 81,0
Αττική 22,5
Βόρειο Αιγαίο 38,4
Νότιο Αιγαίο 25,3
Κρήτη 74,6
 
Πηγή:energeiakozani.blogspot.gr

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Μέχρι το Νοέμβριο η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο Εξοικονομώ κατ'Οίκον, ύψους 500 εκατ. ευρώ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Μέχρι το Νοέμβριο η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο Εξοικονομώ κατ'Οίκον, ύψους 500 εκατ. ευρώ
 
Καιρό είχαμε ν'ακούσουμε κανά νέο για το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ"οίκον".Διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων,ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων,το νέο θα είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο κλπ, αλλά πάει και το 2016.
     Τώρα μαθαίνουμε,από άρθρο που παραθέτουμε, ότι "θα υπογραφεί μέχρι τον Νοέμβριο η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο Εξοικονομώ κατ'Οίκον"....Μη το δένουμε και πολύ κόμπο αλλά.....Οψόμεθα....
 
Το Αρθρο από Michanikos-online.gr
 
    Θα διατεθούν 6,75 δισ. ευρώ εντός του 2016 στην πραγματική οικονομία μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ μέχρι το Νοέμβριο του 2016 θα υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο εξοικονομώ κατ'οίκον, που με την κατάλληλη μόχλευση θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ.
    Αυτό ανέφερε σήμερα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ) Παναγιώτης Κορκολής, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τίτλο "Financial Instruments for the Greek Market", στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στην Αθήνα.

    Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε στην συνολική στρατηγική της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχει αναπτυχθεί για πρώτη φορά από την παρούσα κυβέρνηση, ώστε αυτά να λειτουργούν επικουρικά στην στρατηγική κατεύθυνση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και εξήγησε με ποιους τρόπους η χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

    Ο Παναγιώτης Κορκολής αναφερόμενος στις πρωτιές που πέτυχε η χώρα μας, τόνισε ότι οι
συντονισμένες προσπάθειες μπορούν να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ανέδειξε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και επισήμανε ότι η τάχιστη και καλά σχεδιασμένη ενεργοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση και έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση προσκλήσεων άνω του 50 % των επιχειρησιακών προγραμμάτων εντός του 2016.
                    
    Επισήμανε ότι θα διατεθούν 6,75 δισ. ευρώ εντός του 2016 στην πραγματική οικονομία μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό κλάδο έγινε αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών δράσεων/χρηματοδοτήσεων:

- Στον τομέα των υποδομών/μεταφορών έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

- Στις 13 περιφέρειες για έργα υποδομών έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

- Στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2016 θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ.

- Μέχρι τον Νοέμβρη του 2016 θα υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον (250 εκατ. ευρώ), που με την κατάλληλη μόχλευση θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ.

- Ενεργοποιείται Νέο Ταμείο Υποδομών έργων ΣΔΙΤ, ως διάδοχο σχήμα του Jessica.
    Στο πεδίο της ενεργοποίησης πρόσθετων πόρων από διεθνείς οργανισμούς (EIB, EBRD κ.α.) ο Παναγιώτης Κορκολής ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι 6η στην απορρόφηση του «Σχεδίου Γιούνκερ», ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απευθείας προνομιακής δανειοδότησης για την κατασκευής τριών μεγάλων έργων υποδομής ύψους 1,4 δισ. ευρώ (ΜΕΤΡΟ Αθήνας, ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου, επέκταση φυσικού αερίου στην Βόρεια Ελλάδα). Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συνεργασία με την ΕΤΕπ στην ενεργοποίηση του Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας (50 εκατ. εθνικό ΠΔΕ, 150 εκατ. ευρώ ΕΤΕπ).

    Αναφορικά με το σκέλος της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημείωσε ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds), θα ενεργοποιηθούν εντός του 2016, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Αναλυτικότερα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα μοχλευτούν συνολικά πόροι 1δισ. ευρώ, ενώ μέσω του Ταμείου Συμμετοχών 300 εκατ. ευρώ
 

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 /Ενημ 27.9.2016/51η Ομάδα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013
(Τελ Ενημ: 27.9.2016/ 51ης ομάδας)============================================================================================
      Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.10.2016.,ενώ είναι σε διαβούλευση ο Νέος Νόμος μέχρι 10.10.2016
     Μόλις προ  ημερών είχαμε καταχωρήσει άρθρο με την 50η Ομάδα Ερωταπαντήσεων Αυθαιρέτων.
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά την 51η/27.9.2016.
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.     Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων, σχετικά με το νομοσχέδιο Ν 4178 / 2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις", με νέες περιπτώσεις(+23 Νέες Ερωταπαντήσεις).
    Τα σαρανταεννέα αυτά, πολύ χρήσιμα αρχεία, με ι ΣΥΝΟΛΟ 1.288 Ερωταπαντήσεις, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα) 
Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας) 
Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

-**–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew
 
Πηγή: teepelop.gr
=======================================================================
***για Περισσότερα για ειδικές περιπτώσεις  -...                                Επικοινωνείστε με το γραφείο μας...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=======================================================================

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΝΟΙΚΙΑ:Στροφή σε μικρά διαμερίσματα για τους ενοικιαστές

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΝΟΙΚΙΑ:Στροφή σε μικρά διαμερίσματα για τους ενοικιαστές
   

     Στροφή σε μικρότερα διαμερίσματα κάνουν οι ενοικιαστές κατοικιών τα τελευταία χρόνια εν μέσω της οικονομικής κρίσης ενώ πέφτουν οι τιμές στις ακριβές περιοχές, όπως καταγράφει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Καθημερινή».
    Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής Λευτέρη Ποταμιάνο, το 2010 όταν ξεκινούσε η οικονομική κρίση τα διαμερίσματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν επιφάνειας 75-90 τ.μ., ανεξαρτήτως παλαιότητας, αν και η προτίμηση ήταν σαφώς προς τα ακίνητα που βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση, συνηθέστερα δηλαδή τα νεότερης κατασκευής.
    Παράλληλα, μια σημαντική μερίδα των ενδιαφερομένων στρέφονταν και προς ακίνητα με τρία ή και περισσότερα υπνοδωμάτια, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε ακινήτου, δηλαδή σε επιφάνειες της τάξεως των 100-120 τ.μ.
    Σήμερα, τα εν λόγω ακίνητα κρίνονται δυσπρόσιτα για την πλειονότητα των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα να καταγράφουν και τις μεγαλύτερες απώλειες σε ό,τι αφορά το κόστος ενοικίασης, την ίδια στιγμή που για τους ιδιοκτήτες τους η φορολογική επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια σήμερα σε σχέση με το 2010.
    Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της αλυσίδας μεσιτικών γραφείων RE/MAX Ελλάδος, οι ενοικιαστές κινούνται κατά κύριο λόγο σε μικρότερης επιφάνειας ακίνητα της τάξεως των 60-80 τ.μ., έχοντας όμως σαφή προτίμηση σε νεότερες κατασκευές, ηλικίας 10-15 ετών.
     Στην ίδια έρευνα καταγράφεται ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας προτιμώνται τα μικρά διαμερίσματα 1-2 υπνοδωματίων, μέχρι 20ετίας ή παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα.

Αναλυτικά ανά περιοχή τα αποτελέσματα της έρευνας

 • Σε περιοχές της Αττικής όπως π.χ. Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή προτιμώνται διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, γύρω στα 80 τ.μ., κάτω των 20 ετών, σε τιμές 400-500 ευρώ. Στις φθηνές περιοχές, όπως π.χ. Κορυδαλλός και Νίκαια προτιμώνται επίσης τα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, αλλά σε τιμές κάτω από 350 ευρώ. Τέλος, στις ακριβές περιοχές (Κηφισιά, Νέα Ερυθραία) ζητούνται μεζονέτες/μονοκατοικίες εμβαδού άνω των 150 τ.μ., 15ετίας, σε τιμές 1.000 με 1.200 ευρώ, ενώ στις πλέον ακριβές περιοχές (Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη) οι ενοικιαστές ενδιαφέρονται για μονοκατοικίες 250-400τ.μ., όπου οι τιμές ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ και αγγίζουν τις 2.500 ευρώ.
 • Στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο και στις περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια, στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα μικρά διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο, σε καλή κατάσταση, ασχέτως ηλικίας, επιφάνειας 40-50 τ.μ., σε τιμές 250-300 ευρώ. Στις ίδιες επίσης περιοχές ζητούνται και διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, 70-80 τ.μ., στα 400 ευρώ.
 • Στις βόρειες και δυτικές συνοικίες (από Συκιές έως Κορδελιό) ζητούνται διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, γύρω στα 80 τ.μ., μέχρι 20ετίας, με τιμή ενοικίασης της τάξεως των 300 ευρώ. Στις ακριβές περιοχές (Πανόραμα) προτιμούνται οι μεζονέτες, με εμβαδόν περίπου 180 τ.μ., 15ετίας, με κόστος 700 ευρώ.
    Το βέβαιο είναι ότι πλέον όλο και περισσότεροι στρέφονται στη λύση της ενοικίασης, καθώς, ακόμη και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, απέχουν από την απόκτηση κατοικίας, είτε επειδή είναι αδύνατη η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση είτε επειδή εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν, είτε ακόμη επειδή δεν επιθυμούν να έχουν τη συνεχή ανασφάλεια και επιβάρυνση των φόρων και λοιπών βαρών που συνοδεύουν πλέον την κατοχή ακινήτων.
    Ένα άλλο χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης είναι η πτώση που διαμορφώνεται σε 35% κατά μέσον όρο στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων στην Αττική από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2010 μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι διαπιστώνουν ότι μπορούν πλέον να μισθώσουν σαφώς ποιοτικότερα ακίνητα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα συχνά και σε χαμηλότερη τιμή.
    Σύμφωνα με την τελευταία πανελλαδική έρευνα της RE/MAX, οι τιμές κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου υποχώρησαν μόλις κατά 1%, με την πτώση στην Αττική να μην ξεπερνάει το 0,9%, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα ενοίκια παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, η θετική αυτή εικόνα, ιδίως σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών στην πλειονότητα των περιοχών, ενώ στις υπόλοιπες η ζήτηση παρέμεινε σταθερή.
    Ειδικότερα, στην Αττική, στις ακριβές περιοχές όπως η Εκάλη και το Νέο Ψυχικό, η πτώση ήταν σημαντική, καθώς διαμορφώθηκε σε 13%, ενώ ακολούθησαν τα ενοίκιαστις συνοικίες των δυτικών προαστίων, όπου τα ενοίκια μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 10%. Πτωτικά κινήθηκαν και ορισμένα τμήματα του κέντρου, όπως οι Αμπελόκηποι, όπου οι τιμές των ενοικίων υποχώρησαν κατά 11%. Ωστόσο γενικότερα τα ενοίκια στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας ήταν σταθερά, με εξαίρεση το Κολωνάκι, όπου σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 5%, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας, σε μια σαφή ένδειξη αύξησης της ζήτησης. Αντίστοιχα, σταθερά παρέμειναν τα ενοίκια και στα νότια προάστια.
    Στις ακριβότερες περιοχές και στα μεγαλύτερα ακίνητα καταγράφονται οι σημαντικότερες μειώσεις τιμών ενοικίων, τάση που εμφανίζεται ήδη από τις αρχές του 2010, όταν οι τότε ενοικιαστές είχαν αρχίσει να διαπιστώνουν την έλευση της οικονομικής κρίσης κι έσπευσαν να αποφύγουν ακριβά προάστια, που συχνά συνοδεύονται και από εξίσου ακριβά κοινόχρηστα έξοδα.
Πηγή:polispress.gr