Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: Αποκαλυπτική η νέα βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της Κομισιόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: Αποκαλυπτική η νέα βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της Κομισιόν στην ΕΕ
      Οι έννοιες της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, της Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτιρίων,της Ενεργειακής Αναβάθμισής τους,άρχισαν να προβληματίζουν ευρύτερα το κοινό και στην Χώρα μας,ειδικά μετά το 2011,με την Καθιέρωση του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που καθιέρωσε τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά αλλά περισσότερο,με την εφαρμογή του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ"Οίκον" για τις κατοικίες.
     Το ζητούμενο πάντα η Ενεργειακή Εξοικονόμηση με αναβάθμιση του κελύφους και των ενεργειακών συστημάτων των κτιρίων,στην Χώρα αλλά και σε επίπεδο ΕΕ,δεδομένου ότι ο τομέας των κτιρίων αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη.Ηδη και στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ
         Ενα ενδιαφέρον σχετικά άρθρο ,αναδημοσιεύουμε παρακάτω,από φιλική Ιστοσελίδα

Το Αρθρο"Αποκαλυπτική η νέα βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της Κομισιόν στην ΕΕ"


      Η Κομισιόν εγκαινίασε μια νέα βάση δεδομένων για το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ με σκοπό την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε όλη την Ευρώπη. Η βάση δεδομένων - που ονομάζεται «Παρατηρητήριο Κτιριακού Αποθέματος ΕΕ» - παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, όπως π.χ. την περίοδο κατασκευής τους, την ενεργειακή χρήση και κατανάλωση, τα η διείσδυση των ΑΠΕ, το ρυθμό ανακαίνισης κλπ.
     Το Παρατηρητήριο καταγράφει τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ανά χώρα και συνολικά στην ΕΕ, τα διαφορετικά συστήματα ενεργειακής πιστοποίησης και τον τρόπο εφαρμογής τους και τα επίπεδα της ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρη την ΕΕ.
     Το νέο Παρατηρητήριο εγκαινιάζει παράλληλα μια δέσμη μέτρων με σκοπό την επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ στην εποχή της “καθαρής ενέργειας”. Στα μέτρα που παρουσιάστηκαν στις 30 Νοεμβρίου, έχει συμπεριληφθεί και πρόταση για μια νέα οδηγία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
      Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη λειτουργία των κτιρίων και παράλληλα στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης το οποίο ανέρχεται σήμερα σε μόλις 1% του συνολικού κτιριακού αποθέματος.
    Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως ο τομέας των κτιρίων αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ περίπου τα δύο τρίτα των κτιρίων αυτών χτίστηκαν πριν καν οριστούν τα πρώτα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.
      Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο της ΕΕ:
Είδος ενέργειας:
 • φυσικό αέριο: 36%
 • ηλεκτρισμός: 32%
 • ΑΠΕ: 10-12%
 • πετρέλαιο: 10-12%
Χρήση ενέργειας
 • θέρμανση: 68%
 • ζεστό νερό χρήσης: 13%
 • καταναλώσεις ηλεκτρικών συσκευών: 12%
 • μαγείρεμα: 5%
 • φωτισμός: 2%
Μέση ετήσια κατανάλωση: 180 kWh/m2 (2013)
Μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία του "Παρατηρητηρίου Κτιριακού Αποθέματος της ΕΕ", εδώ.

Πηγή:b2green.gr
=====================================================================
***Δείτε και σχετικό παλιότερο άρθρο από το Ιστολόγιό μας του 2014 με στοιχεία για Ελλάδα:
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 3 χρόνια κλείνει ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων"
======================================================================

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» στο νέο ΕΣΠΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» στο νέο ΕΣΠΑ

...Περιμένοντας την έναρξη του  του νέου Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον"....,ενημερωνόμαστε......
 
       Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργρίου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την ένταξη της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
     Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
     Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ (εφεξής ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ) θα λειτουργήσει ως Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με σκοπό να στηρίξει τα νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.   Παράλληλα, το Ταμείο θα υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συνδεόμενους με την οικοδομική δραστηριότητα και στους τρείς τομείς της οικονομικής ζωής (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες).
     Ο παραπάνω στόχος, θα επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση κατοικιών και κυρίως εκείνων που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Για την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, τίθεται συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται με τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων των επιθεωρούμενων κατοικιών από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
     Η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων αναφορικά με την εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη, την τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο όπως και κινήτρων για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα, θα διασφαλίσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της λειτουργίας του Ταμείου.
    Οι τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτικών μέσων του ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ θα είναι ιδιοκτήτες κατοικιών, φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.
     Το ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ, θα αποτελέσει ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και θα λειτουργήσει σαν Ταμείο Χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τον ορισμό στον ΕΚ 1303/2013. Μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, θα γίνει η χρηματοδότηση των χρηματοδοτικών μέσων που θα υλοποιηθούν από τους φορείς εφαρμογής τους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσα από ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες, σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.
    ***Δείτε την απόφαση, εδώ.
Πηγή:b2green.gr

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Μια «ανάσα» πριν το «Εξοικονομώ»-Χρήσιμη Ενημέρωση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:                    Μια «ανάσα» πριν το «Εξοικονομώ»-Χρήσιμη Ενημέρωση

Όπως έγινε γνωστό, στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατʼ Οίκον» εντάχθηκαν ακόμα 2,500 νοικοκυριά μέσω της εξασφάλισης 19,1 εκατομμυρίων ευρώ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  (**Βλ.Σχετ Αρθρο στο Ιστολόγιό μας ΕΔΩ)      Tο πρόγραμμα είχε μείνει στο «συρτάρι» για μεγάλο διάστημα μέχρι να «ξεπαγώσει» και να αρχίσουν οι δικαιούχοι να σκέφτονται το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν ώστε να δουν οι ίδιοι να επωφελούνται από αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που τους δίνεται. Να υπενθυμίσουμε πως η υπαγωγή θα γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την κατανομή των νοικοκυριών στις περιφέρειες της χώρας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων αποκλειστικά έως τις 15/12/2016.

Πού αξίζει να επενδύσω

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέ-
ρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας
σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα
από αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως
 • Μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης( μόνωση κελύφους, μόνωση δώματος,στέγης κλπ. ή εσωτερική θερμομόνωση)
 • Παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα( μονά τζάμια, έλλειψη συστημάτων σκίασης, παλαιάς τεχνολογίας ρολά και εξώπορτες)
 • Ελλιπή ηλιοπροστασία
 • Ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση και τη μεγάλη κατανάλωση 
Η ελλειπής, από ενεργειακής πλευράς, προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξω-
τερικό περιβάλλον, έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί
τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στη χώρα μαζί με τον τομέα των μεταφορών,
αφού τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το
36% της συνολικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης
. Αναβαθμίζοντας σωστά, θα έχετε για πολλά χρόνια ένα κτίριο
ενεργειακό, σύγχρονο και μελετημένο ως προς τις εγκαταστάσεις εξοικονόμησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατʼ Οίκον”
και η χρηματοδότηση που δίνει για μία σειρά από επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής
αναβάθμισης.

Μόνωση κτιρίου
Με την μόνωση του κελύφους του κτιρίου,ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες
από τους εξωτερικούς τοίχους και αυτό αποφέρει πολλαπλά οφέλη καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων. Η αποτελεσματικότητα της μόνωσης είναι εμφανής όχι μόνο τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τι πρέπει να προσέξω
Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης έχει ως κύριο προσανατολισμό τη θερμική θωράκιση του κτιρίου. Κατά συνέπεια η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων μέσα π.χ από τη μείωση του πάχους της θερμομόνωσης και της
επιλογής μη ποιοτικών θερμομονωτικών υλικών όχι μόνο δε δημιουργεί οικονομικό όφε-
λος αλλά αντιθέτως υπονομεύει τον αρχικό μας σκοπό. Σε σχέση με το συνολικό κόστος του συστήματος, το κόστος του θερμομονωτικού υλικού είναι το μικρότερο και μία μείωση του πάχους του συνήθως «εξοικονομεί» από το κόστος κατασκευής μόλις από 1-3 το πολύ ευρώ/τετραγωνικό μέτρο. Για μια παλαιά κατοικία όπου είτε δεν έχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία είτε αυτή είναι ελλιπής, η εξωτερική θερμομόνωση παρουσιάζεται ως η μόνη αξιόπιστη λύση θερμικής προστασίας του κτι-
ρίου και εκεί δεν πρέπει να κάνετε «εκπτώ-
σεις». Δώστε προσοχή στα εξής:
 • Το σύστημα που θα επιλέξετε πρέπει να αναπνέει.
 • Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Για παράδειγμα μία ιδιαίτερη ανάγκη για αυξημένη πυροπροστασία της τοιχοποιίας ή για ηχομόνωση καθιστά αναγκαία την επιλογή του πετροβάμβακα.
 • Για την επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού υλικού είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.
 • Οι εξοχές του κτιρίου (μαρκίζες, βεράντες,στηθαία κλπ) πρέπει επίσης να θερμομονώνονται για την αποφυγή θερμογεφυρών
 • Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε ένα πιστοποιημένο συνεργείο εφαρμογής (πτυχιούχο τεχνικό μονώσεων δηλαδή από έγκριτο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) ή έστω ένα εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία που παράγει ή αντιπροσωπεύει το σύστημα που θα επιλέξετε, για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κακοτεχνιών.
Σε περίπτωση που η τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού είναι αδύνατη λόγω του πάχους της, εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν αλλά με μικρότερες αποδόσεις. Τέτοιες είναι τα επιχρίσματα αλλαγής φάσης και οι θερμοανακλαστικές βαφές ή ο συνδυασμός τους όταν απαιτείται.

Οφέλη θερμομόνωσης
Mε την προσθήκη θερμομόνωσης τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγά-
λα, ιδιαίτερα όσον αφορά στο κόστος θέρμανσης και δροσισμού του κτιρίου. Με
απλά λόγια, το σπίτι σας διατηρείται ζεστό κατά τη διάρκεια των χειμερινών μη-
νών και δροσερό τους καλοκαιρινούς μήνες ,γλυτώνοντας κάποιες φορές
έως και
45% από τις απώλειες που είχε το κτίριο πριν την αναβάθμιση
.

Κουφώματα-Σκίαστρα
Tο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατʼ Οίκον” δίνει τη δυνατότητα αντικατάστα-
σης κουφωμάτων και σκιάστρων. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα
κουφώματα με νέα θερμοδιακοπτόμενα και διπλά τζάμια, λόγω των ενεργειακών απαι-
τήσεων του προγράμματος. Η θερμοδιακοπή προστατεύει το κούφωμα από τις εναλ-
λαγές θερμοκρασίας, την ύγρανση του με-
τάλλου, εμποδίζει τη ροή νερών και σε συνδυασμό με διπλά ή ενεργειακά τζάμια,
αποτελεί την καλύτερη μόνωση για τα παράθυρά μας. Η θερμοδιακοπή είναι ουσια-
στικά η τοποθέτηση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού προφίλ αλουμινίου κά-
ποιου υλικού που είναι “κακός” αγωγός θερμότητας. Τα θερμοδιακοπτόμενα κου-
φώματα παρέχουν σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων. Μειώνεται η ανάγκη για θέρμανση τον χειμώνα και για κλιματισμό το καλοκαίρι.
Το κόστος τους μπορεί να ξεπερνά αυτό των συμβατικών κουφωμάτων, κατά περί-
που 20%, αλλά η απόσβεση είναι άμεση λόγω του μειωμένου κόστους θέρμανσης
και ψύξης. Επιπλέον, προστατεύεται το ίδιο το κτίριο από διάφορες φθορές που οφεί-
λονται στις καιρικές συνθήκες.

Τι προσέχω στα κουφώματα
Η ύπαρξη γραπτής εγγύησης στα κουφώματα είναι σημαντικό να γίνει από την αρχή
σαφής με σκοπό την ασφάλεια. Επίσης οι πιστοποιήσεις τόσο των προϊόντων όσο και
της αποδεδειγμένης επάρκειας του κατασκευαστή κουφωμάτων παίζουν καθοριστικό
ρόλο. Η ΠΟΒΑΣ έχει εκδώσει ένα συνοπτικό τεχνικό εγχειρίδιο ελέγχου ποιότητας κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων αλουμινίου στο οποίο μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση για να ενημερωθείτε.

Σύστημα σκίασης
Οι τύποι σκιάστρων που υπάρχουν στην αγορά είναι αρκετοί( περσίδες, στέγα-
στρα, τέντες, παντζούρια κ.α). Τα εξωτερικά σκίαστρα τοποθετούνται για προστασία περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σταθερών ή μεταβαλλόμενων με αυτόματη κλίση ανάλογα το φως. Το σωστό μέτρημα των διαστάσεων των σκιάστρων παίζει μεγάλο ρόλο. Τα σκίαστρα που θα τοποθετηθούν πρέπει να πληρούν και κάποιες προϋποθέσεις όπως
 • Εξασφάλιση φυσικού φωτισμού και αερισμού
 • Σωστή διαστασιολόγηση πριν την τοποθέτηση
Οφέλη σκιάστρων
Tα οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, είναι πάρα πολλά. Η ποιότη-
τα άνεσης αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι δαπάνες για τη λειτουργία του
κτιρίου μειώνονται. Αξίζει λοιπόν να πάρετε τη σωστή απόφαση, ελέγχοντας όπως
είπαμε την πιστοποίηση και την εγγύηση των σκιάστρων . Οι εξειδικευμένοι εγκατα-
στάτες σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις θα εξασφαλίσουν μία όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη εγγύηση για το κτίριό σας. Είναι σίγουρο ότι για κάθε ευρώ που θα ξοδευτεί,
η απόδοση θα είναι υπερδιπλάσια.

Ηλιακά συστήματα
Η ηλιοθερμία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικό σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου παρά μόνο να λειτουργήσει ως βοήθημα στον λέβητα ή στην αντλία θερμότητας. Δύο βασικά ηλιοθερμικά συστήματα είναι οι ηλιακοί
συλλέκτες και τα δοχεία αποθήκευσης. Με τη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων μειώνεται σημαντικά η «βαριά» λειτουργία της κύριας πηγής
ενέργειας, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης καυσίμου. Ελέγξτε και σε αυτή τη περίπτωση το συνεργείο τοποθέτησης να είναι πι-
στοποιημένο όπως και ο τεχνικός. Επίσης και τα συστήματα του κλασσικού ηλιακού θερμοσίφωνα που είναι στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να
έχουν
ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης.

Αναβάθμιση θέρμανσης

Γενικά, οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης είναι από τις πιο άμεσα αποσβέσιμες επενδύσεις στην αγορά. Η ενεργειακή αναβάθμιση
θέρμανσης μπορεί να αποφέρει σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που πλέον είναι άμεση ανάγκη, μιας και το κόστος ενέργειας που πληρώνουμε συνέ-
χεια αυξάνεται. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλοι οι λέβητες, οι αντλίες θερμότητας και οι μονάδες συμπαραγωγής συνοδεύονται πλέον από την ετικέτα ενεργειακής
απόδοσης, με βάση την οδηγία ERP, η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε εμάς αλλά και στο περιβάλλον.

Αντλίες θερμότητας
Bάσει της οδηγίας Ecodesign και της Ενεργειακής Σήμανσης, η ανώτερη κλίμακα
στην οποία μπορούν να καταταχθούν οι αντλίες θερμότητας, χωρίς την χρήση κάποιου
αυτοματισμού, είναι Α++. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό όλων των αντλιών θερμότη-
τας, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψιν κατά την φάση μελέτης-σχεδιασμού
ενός συστήματος, είναι ότι ο βαθμός απόδοσης τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
θερμοκρασία του περιβάλλοντος από το οποίο αντλούν θερμότητα. Έτσι, όσο υψηλότε-
ρη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθμός απόδο-
σης που επιτυγχάνεται, και αντίστροφα. Οι αντλίες αέρα-νερού είναι οι πιο διαδεδομένες και φυσικά στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και αυτός ο τύπος. Πριν αποφασίσετε ποια αντλία θερμότητας θα αγοράσετε
πρέπει να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως και την εγγύηση την οποία παρέχει. Προτιμήστε επώνυμα και πιστοποιημένα προϊόντα και έπειτα διαλέξτε έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη για αυτή τη δουλεία.

Λέβητες συμπύκνωσης (πετρελαίου - φυσικού αερίου)
Οι νέου τύπου λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πλήρως κα-
τάλληλοι για μία ενεργειακή αναβάθμιση. Αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται απο-
θηκευμένη στους υδρατμούς των καυσαερίων.που σε έναν συμβατικό λέβητα θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον. Βασική πάντα προϋπόθεση για όλα τα συστήματα είναι ο συνδυασμός του λέβητα συμπύκνωσης με αυτοματισμό αντιστάθμισης για προοδευτική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Με αυτό τον τρόπο
παρέχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες αερίου και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους
προς το περιβάλλον. Μοιάζουν, επομένως, «μονόδρομος» στην επιλογή του κατάλ-
ληλου συστήματος. Εννοείται πως αυτοί οι λέβητες
καλύπτουν τις απαιτήσεις ενεργει-
ακής σήμανσης
. Επομένως,για την σωστή επιλογή ενός λέβητα, πρέπει να λάβετε υπʼ
όψιν ποιος είναι αυτός που καλύπτει τις απαιτήσεις σας αλλά και τις νέες προδιαγρα-
φές. Ελέγξτε τις εγγυήσεις που έχει το σύστημα και βρείτε έναν κατάλληλο εγκαταστά-
τη για την τοποθέτησή του.

Αυτοματισμοί θέρμανσης
Οι αυτοματισμοί φέρνουν το συνολικό αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης. Οι βασικές κατηγορίες είναι
 • Οι έξυπνοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου, με χρονοπρογράμματα υψηλής και μειωμένης περιόδου θέρμανσης, απομακρυσμένου ελέγχου μέσω WiFi.
 • Ελεγκτές αντιστάθμισης θέρμανσης βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας με την χρήση αισθητηρίου
 • Θερμοστατικές κεφαλές που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζουν την κυκλοφορία του θερμού νερού στο σώμα,ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμοκρασία. Έτσι, το θερμαντικό σώμα αποδίδει στοχώρο την θερμότητα που εσείς επιθυμείτε.
 • Σύστημα θερμιδομέτρησης ως μια αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας. Το διαμέρισμα θα χρεωθεί μόνο για την κατανάλωση του θερμαντικού σώματος που έμεινε ανοικτό.
Πηγή:4green.gr

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υγιειονομικού Ενδιαφέροντος: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κατατέθηκε στη Βουλή

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υγιειονομικού Ενδιαφέροντος: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κατατέθηκε στη Βουλή  (Νοέ 26 2016)  
 

     Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με διατάξεις που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.

    Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
 • -Προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου. Έτσι ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
 • -Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
 • -Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου.
Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.
 • -Προβλέπεται η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
 ====================================================================

Κατεβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Κατεβάστε εδώ το νομοσχέδιο

Πηγή:Michanikos.gr  k  http://www.thetoc.gr...si-epixeirisewn
=====================================================================

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Η ανακαίνιση των κτιρίων «κλειδί» για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Η ανακαίνιση των κτιρίων «κλειδί» για την εξοικονόμηση ενέργειας

      Τεράστια οφέλη για το περιβάλλον και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιφέρει η ριζική ανακαίνιση των κτηρίων πάσης φύσεως στην Ευρώπη, δυνάμενη να προκαλέσει έως και 75% μείωση στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το έτος 2050, σε σχέση με το 2010.
    Σύμφωνα με σχετική καταγραφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κτήρια στην ΕΕ είναι «υπεύθυνα» για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης, για το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το 55% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, επί της ουσίας ο περιορισμός των εκπομπών CO2 και η εξοικονόμηση ενέργειας από το κτηριακό απόθεμα της Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ.
    Το κτηριακό στοκ της ΕΕ είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας και πάνω από το 40% αυτού έχει ανεγερθεί πριν από το 1960 και το 90% πριν το 1990.
    Ο δε ρυθμός με τον οποίο καινούργια κτήρια είτε αντικαθιστούν το παλαιό απόθεμα είτε το μεγαλώνουν, είναι χαμηλός, δηλαδή περίπου 1% ετησίως.
    Επομένως, για να περιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων χρειάζονται εκτεταμένες ανακαινίσεις, οι οποίες υλοποιούνται μέχρι στιγμής με αργούς ρυθμούς μόλις 1-2% επί του συνολικού κτιριακού στοκ σε ετήσια βάση. Ο τομέας της ανακαίνισης παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικός για την κατασκευαστική δραστηριότητα της ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύει το 57% αυτής.
    Σύμφωνα με μία πρόσφατη σχετική έρευνα, το μέγεθος σε αξία της αγοράς ανακαινίσεων στην Ευρώπη ήταν 109 δις. Ευρώ το 2015 και ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτήν 882.900.
    Στο πλαίσιο αυτό έχει υπολογιστεί πως η ετήσια επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα χρειαστεί να αυξηθεί από τα 12 δις. Ευρώ το 2014, σε 60 δις. Ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% μέχρι το έτος 2020.
    Την ίδια στιγμή, οι ανακαινίσεις θα βάλουν ένα «φρένο» και στο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο αυξάνεται στην ΕΕ, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού, που αδυνατεί λόγω οικονομικής στενότητας, να θερμάνει το σπίτι του, προσέγγισε το 10,2% το 2014, έναντι 9,5% το 2010.
   Η ανακαίνιση μπορεί να συρρικνώσει τα ποσά, που απαιτούνται για την θέρμανση των οικιών, εξαιτίας της καλύτερης μόνωσης τους και να ελαφρύνει τον σχετικό λογαριασμό των νοικοκυριών.     Να σημειωθεί πως τα περισσότερα νοικοκυριά σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας βρίσκονται στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ουγγαρία.
 
Πηγή:b2green.gr
=======================================================================
 
 
**Δείτε στο Ιστολόγιό μας άρθρα σχετικά με ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
=======================================================================

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:
Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

        Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα που διοργάνωσε το B2Green.gr σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος sealab.gr του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με θέμα «Το παρόν και το μέλλον του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον"».
       Η αποδοχή των επαγγελματιών του χώρου αλλά και η ενεργή συμμετοχή θεσμικών εκπρόσωπων, ακαδημαϊκών και διακεκριμένων στελεχών της αγοράς στο κάλεσμα του B2Green για συζήτηση σχετικά με το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", ήταν μοναδική. Στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, βρέθηκαν συνολικά περίπου 400 σύνεδροι, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σημασία του προγράμματος, τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και για τους επαγγελματίες του χώρου.
    Έπειτα από τις 2 πρώτες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της ημερίδας «Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" - Α' μέρος» και «Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον. Αποτίμηση του παλιού προγράμματος και εκτιμήσεις για το νέο», παραθέτουμε την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση «Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος», από τον Δρ Καλδέλλη Ιωάννη, Καθηγητή ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Δ/ντη Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά & Νήσων.
     Σημειώνουμε επιπλέον πως η παρουσίαση αφορά σε μελέτη η οποία βραβεύθηκε ως η 2η καλύτερη μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε..
 
Δείτε παρακάτω το αρχείο της παρουσίασης:
 
 
Παρακολουθήστε παρακάτω το video της παρουσίασης:ΚΛΙΚ ΕΔΩ Youtube
 
Πηγή:b2green.gr
===================================================================
**Δείτε από την ίδια Ημερίδα: Εισηγήσεις-Παρουσιάσεις:
-Άριστη Κατανομή Επενδυτικού Κόστους Ανακαίνισης Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

-Αποτελέσματα έρευνας για το ''Εξοικονομώ'': δεδομένα έρευνας και συγκεντρωτικά αποτελέσματα
 • -Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον. Αποτίμηση του παλιού προγράμματος και εκτιμήσεις για το νέο
 • -Εξοικονόμηση κατ' οίκον από τη σκοπιά του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης τους.......ΚΛΙΚ VIDEO
 • -Ο ρόλος των ΟΤΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε NZEB
 • ================================================================

 • Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

  ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι "ιδέες" κυοφορούνται για αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών

  ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι "ιδέες" κυοφορούνται για  αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών
   
  **Σχόλιο:ενώ η Κτηματαγορά έχει περιέλθει σε πλήρη στασιμότητα με την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών της κρίσης,τα ακίνητα νάχουν γίνει ουσιαστικά "ακίνητα",με την αδιάκοπη ανανεούμενη με ολοένα νέες ιδέες φοροεπιδρομή,με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται συνεχώς σε αδιέξοδο, εν μέσω πιέσεων από τον συνδυασμό μείωση εισοδημάτων+αύξηση φορολογικών βαρών,διαβάζουμε τώρα  ότι είναι στα σκαριά "διαδικασία τροποποίησης των αντικειμενικών αξιών ώστε αυτές να ταυτιστούν με τις εμπορικές".
        Αλλά μήπως το πρόβλημα για τον πολίτη είναι επί ποίων αξιών θα πληρώνει χαράτσια ή το αν και πόσα χαράτσια και σε τι ύψος θα πληρώνει?
        Ας κάνουν όποιες αλλαγές νομίζουν, αλλά να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές ώστε να μειωθούν οι φόροι.
        Αλλά ,δυστυχώς ,όπως πάντα κάθε νέα ιδέα "μεταρρυθμίσεων" ξεκινά από τον στόχο  της αύξησης φορολογικών εσόδων,έτσι που δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάποια φορολογική ανάσα για ανάκαμψη της Κτηματαγοράς....
        Αλλά μήπως αυτό,πέραν της αφαίμαξης των πολιτών,δεν καταντά και επιζήμιο για τα ίδια τα φορολογικά έσοδα με την νέκρωση της Κτηματαγοράς?
   
  Το Αρθρο "Ετοιμάζουν και νέα ηλεκτροσοκ" από Real Estate News
   
  Η διαδικασία τροποποίησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε αυτές να ταυτιστούν με τις εμπορικές, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
  1.     Μέχρι τον προσεχή Μάρτιο θα πρέπει να γίνει επανεξέταση όλων των εμπορικών ακινήτων (σ.σ ουσιαστικά να επαναπροσδιοριστούν όχι μόνο οι τιμές ζώνης αλλά και οι συντελεστές εμπορικότητας οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.)
   
  2.     Θα υπάρξει εκτεταμένη διαδικασία πιστοποίησης της ακρίβειας των όσων έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9 έχουν γίνει πολλά λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν ενόψει και της επιβολής του φόρου κατοχής στα αγροτεμάχια. Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα αποφασιστεί αν η διαδικασία πιστοποποίησης θα γίνει για μια ακόμη φορά με πρόσκληση στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την ακρίβεια των αναγραφόμενων στο Ε9.
   
  3. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, θα πρέπει να έχει επέλθει –και μάλιστα αυτή τη φορά δια νόμου και όχι με αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών η εξίσωση των πραγματικών τιμών με τις αντικειμενικές. Ουσιαστικά, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον. Θα προβλέπει μάλιστα ρήτρες «προσαρμογής» των αξιών της εφορίας στα δεδομένα της αγοράς ώστε να μην ξαναυπάρξει «κενό» ανάμεσα στις θεωρητικές αξίες και σε αυτές που ισχύουν στην αγορά.
  Είναι προφανές ότι με την αλλαγή των αξιών, θα επηρεαστεί η εισπρακτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ, όχι για το 2017 αλλά για το 2018. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το 2017 θα γίνουν οριακές αλλαγές στον φόρο. Ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ελαφρύνσεις για τους μικροϊδιοκτήτες με το πιθανότερο σενάριο να φέρνει πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους σήμερα έχουν εισοδήματα κάτω από 9000 ευρώ με αποτέλεσμα να δικαιούνται έκπτωση της τάξεως του 50%.  Το δημοσιονομικό κόστος για να αυξηθεί το ποσοστό της έκπτωσης από το 50% που ισχύει σήμερα, στο 100% αγγίζει τα 80-85 εκατ. ευρώ με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Κατά μέσο όρο, αναλογούν περίπου 80-85 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο.
  Το κόστος της επέκτασης της έκπτωσης, θα καλυφθεί –αυτό θεωρείται από τώρα δεδομένο καθώς οι δανειστές δεν θα δεχθούν περαιτέρω μείωση της συνολικής βεβαίωσης φόρου από τα 3,17 δισ. ευρώ που έκλεισε φέτος- με την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων είναι περίπου 3,7 εκατ. άτομα. Από αυτούς όμως, λιγότεροι από 200.000 κινδυνεύουν να ενταχθούν στον συμπληρωματικό φόρο ή να πληρώσουν περισσότερο συμπληρωματικό φόρο με το που θα συνυπολογιστούν στην περιουσία και τα αγροτεμάχια.
  Το μέτρο, μπορεί να αποδώσει εισπρακτικά έως και 270 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επεξεργαστεί σενάρια εφαρμογής μειωτικών συντελεστών προκειμένου να αποφύγει τις υπερβολικές φορολογήσεις μερικών δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι αντί για 500-1000 ευρώ που θα πληρώσουν το 2016, θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκκαθαριστικά της τάξεως των 15-20.000 ευρώ αν εφαρμοστεί πλήρως το μέτρο. Εξετάζεται, η αξία των αγροτεμαχίων να μην λαμβάνεται στο σύνολο της υπόψη αλλά σε ένα ποσοστό (π.χ 30%) ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα υπερφορολόγησης.
  Ενόψει των αλλαγών που έρχονται στη φορολόγηση των ακινήτων, η ομοσπονδία των ιδιοκτητών ακινήτων εξέδωσε χθες ανακοίνωση για τα αιτήματα των μελών τα οποία έχουν, ανά κατηγορία, ως εξής:
   
  -ΕΝΦΙΑ: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μειωτικός συντελεστής για τα κενά κτίσματα, μείωση επιβάρυνσης αστικής ιδιοκτησίας.
  -Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Περαιτέρω μείωση τιμών ζώνης και συντελεστών εμπορικότητας, με προτεραιότητα στις ζώνες που παραλείφθηκαν στην προηγούμενη μείωση, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  -Φόρος Υπεραξίας: Να παραταθεί η αναστολή εφαρμογής του για μια ακόμη τριετία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του.
  Κληρονομιά-δωρεά: Να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα επαύξησης της σχετικής φορολογίας, εν όψει και του κινήματος «ΔΕΝ …ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ!».
  Εκχώρηση ακινήτων έναντι φόρων ακινήτων: Να αναγνωριστεί ως μονομερές δικαίωμα των φορολογουμένων, να εκχωρούν αστικό ακίνητο πλήρους κυριότητας της επιλογής τους, για χρέη άνω των 10.000€, αντί να επιλέγει το Δημόσιο ποιό ακίνητο θα κατάσχει.
  Τουριστικές μισθώσεις: Να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του ΚΦΕ περί «επιτηδευματία» κατόπιν τριών ομοειδών συναλλαγών ανά διετία. Να μην επιβληθούν ποσοτικοί ή χρονικοί περιορισμοί στην εκμίσθωση ακινήτων, ούτε υψηλή πρόσθετη φορολογία, διότι εν τέλει το δημόσιο θα χάσει έσοδα, αντί να κερδίσει.